Kursens mål är att du ska fördjupa dig ytterligare i Gamla testamentets exegetik och ges möjlighet att förbereda dig för forskarutbildning i ämnet. Kursen kan bestå av a) författande av en masteruppsats på 30 hp, där du självständigt och kritiskt bearbetar ett gammaltestamentligt problem med den vetenskapliga exegetikens metoder, eller b) två valfria tema- eller litteraturkurser på vardera 7,5 hp, samt författande av en uppsats på 15 hp.