Kursens mål är att du ska tillägna dig utökade och fördjupade kunskaper om valda texter ur Exodus, Amos och Ordspråksboken samt utveckla dina kunskaper i bibelhebreiska och din hermeneutiska medvetenhet. Det sker genom en textkurs på 7,5 hp samt en valfri metod-, tema- eller litteraturkurs.