Den här kursen ger fördjupade kunskaper om den samtida diskussion som förs mellan företrädare för religiösa och sekulära livsåskådningar, den så kallade tro och vetande debatten. Frågor som behandlas är bland annat: Är det förnuftigt eller rationellt att tro på Gud idag? Vilka intellektuella utmaningar måste en jude, kristen eller muslim komma tillrätta med i dagens västerländska samhälle? Kan ett hållbart sekulärt livsåskådningsalternativ utformas? Kursens mål är också att uppöva en förmåga att självständigt bearbeta sådana problem som aktualiseras inom religionsfilosofi.