Kursen ger ökade teoretiska kunskaper om ryska språket, allsidig praktisk språkfärdighet samt grundläggande kunskaper i rysk litteraturhistoria. Kursen består av fem delkurser: - Grammatik 7,5 hp - Skriftlig språkfärdighet 5 hp - Muntlig språkfärdighet 5 hp - Text 5 hp - Rysk litteraturhistoria I 7,5 hp