I kursen Concept Art får du lära dig idéutveckling och skissteknik för spel. Genom att studera och utföra iterativa skissövningar utvecklar du både kunskap och färdighet i teckning och skissteknik som ett led i produktionen av spel och film. Kursen ger dig kunskap och färdigheter inom digitalt måleri, bildmanus, karaktärsutveckling, gestaltning och visuell utveckling.