Läsning av litteratur, som översiktligt behandlar de Östafrikanska ländernas samhällsförhållanden, geografi, historia, religion med mer. Swahilispråkets historia och utveckling, samt swahilins ställning i Östafrika idag.