Kursen ger färdigheter i att läsa, översätta och analysera texter på swahili. Detta innefattar både skönlitterär text (drama och prosa) och journalistisk och/eller facklitteratur.