Musikhistoria, musikteori och populärmusik – när du läser Kandidatprogram i musikvetenskap i Uppsala närmar du dig musiken utifrån historiska, estetiska och etnologiska synsätt.

Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna upp färdigheter i att hantera musik i såväl notskrift som i klingande form samt att kunna analysera musikaliska uttryck och strukturer. Det innebär bland annat att du får en gedigen träning i musikteoretiska ämnen som notläsning, partiturläsning, harmonilära, gehör och musikanalys. Detta gör utbildningen internationellt gångbar eftersom dessa färdigheter efterfrågas och förutsätts internationellt. Just den tekniska specialkunskapen om musikens former och uttryck är också något som yrkesverksamma inom musikområdet särskilt har framhållit som betydelsefullt för anställningsbarhet.

I programmet ingår också valfria kurser, till exempel kan du välja ämnen som ekonomi eller management alternativt ett humanistiskt ämne som historia eller filosofi. Du kan också välja att studera utomlands. Vill du så finns det även möjlighet till praktik.

Kandidatprogrammet i musikvetenskap leder till en filosofie kandidatexamen med musikvetenskap som huvudområde.

Karriär: Kandidatprogrammet i musikvetenskap förbereder dig för en flexibel arbetsmarknad på musikområdet inom till exempel kulturinstitutioner, medier, musikförlag, konsultföretag och eget entreprenörskap. Programmet ger också grunderna för dig som vill bli musikforskare

Ort: Uppsala
Starttermin: höst