Du vill förstå andra människors livsvillkor och perspektiv, hantera vardagsproblem och globala utmaningar, och vara på plats där det händer, både i Sverige och i världen. Då är Kultur, samhälle och etnografi programmet för dig! Vilka är till exempel sambanden mellan migration och musik, politiskt våld och magi, klimatförändringar och genus? Här studerar du mänsklig mångfald och lär dig att förstå hur en globaliserad värld hänger ihop.   Kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi ger dig en grundlig utbildning i etnografiska metoder. Deltagande observation och intervjuer är dina etnografiska verktyg för att analysera kulturella fenomen och sociala förändringar - en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden.   Basen i programmet är ämnena etnologi och kulturantropologi som bägge söker förstå de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden som formar människors liv. Det etnologiska perspektivet ger dig insikter i det förindustriella och moderna Sverige och Europa. Genom kulturantropologins internationella utblick får du kunskaper om olika samhällen bortom massmedias beskrivningar. De olika perspektiven hjälper oss att se världen i ett nytt ljus för att förstå andra, oss själva och vad det är att vara människa, både då och nu.   Kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde. Karriär: Utbildningen förbereder dig för en yrkesbana inom ett flertal samhällssektorer, till exempel kultursektorn, integrationsverksamhet, bistånd, diplomati, media och kommunikation, internationella organisationer, förvaltnings- och företagskultur, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, turism, museer och dokumentation. Ort: Uppsala Starttermin: höst