Vill du projektleda spelproduktioner från idé till färdig produkt? På kandidatprogrammet i speldesign och projektledning får du det som krävs. Programmet ges på Uppsala universitet Campus Gotland i Visby, en studiemiljö som är präglad av närheten mellan lärare och studenter.

Som speldesigner behöver du en god kommunikativ förmåga, både för att kommunicera med ditt arbetslag och för att utforma spelarens upplevelse. Utbildningen tränar dig i att uttrycka dig muntligt såväl som i text, bild och spel. Som projektledare får du kunskaper om gruppdynamik, planering och spelspecifik produktionsmetodologi. Du kommer också att få träna dina samarbetstekniska färdigheter. Dessa behövs i mångsidiga, och ofta internationella, spelutvecklingsprojekt.

På programmet varvas projekt inom praktisk spelutveckling med teoretiska kurser inom speldesign och industriell teknik.

Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från Campus Gotland har en tradition av att vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards.

Programmet ges på engelska och leder till en filosofie kandidatexamen med speldesign som huvudområde.

Karriär: Bland utexaminerade studenter finns såväl företagare med egen utvecklingsstudio som anställda vid framgångsrika spelföretag både i och utanför Sverige. Före detta studenter undervisar även vid flera av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

Ort: Visby
Starttermin: höst