Vill du arbeta med energi-, klimat- och miljö- frågor? Är du intresserad av teknik, fysik och problemlösning? Civilingenjörsprogrammet i energisystem är till för dig som vill vara med och utveckla framtidens energiförsörjning och skapa möjligheter för ett hållbart samhälle. Det händer mycket inom energiområdet just nu. Sverige har satt ett mål om 100 % förnybar elproduktion och världens länder har enats om att stoppa den globala uppvärmningen. För att möta dessa utmaningar kommer utbildningen bland annat fördjupa dig inom system- och miljöanalys och valfria energitekniker såsom vind-, våg-, kärn- och vattenkraft; energieffektivisering; elnät, samt bio- och solenergi. Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du kommer ta del av den samlade kunskap som finns på båda universiteten inom energitekniker och på så vis få en helhetssyn på energifrågor. Programmet har en stark koppling till arbetslivet. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Efterfrågan på nyutbildade civilingenjörer inom energiområdet väntas öka de närmaste åren. Efter examen kommer du att kunna arbeta som till exempel projektledare, konsult, chef, miljöstrateg, konstruktör, utredare, analytiker, utvecklingsingenjör, energiansvarig eller forskare både inom och utanför Sverige. Ort: Uppsala Starttermin: höst