Turistdestinationer över hela världen står inför stora utmaningar. Med färre besökare hotas deras ekonomi, med fler besökare hotas deras sociala, kulturella och ekologiska hållbarhet. Hur blir besök hållbara? Vad krävs för att åstadkomma hållbara besöksplatser och hur kan vi säkerställa att de fortsätter att vara det? Hållbar Destinationsutveckling är en ny masterutbildning som vänder sig till dig som vill utveckla gränsöverskridande, internationella nyckelkompetenser inom detta område. Du väljer två av tre inriktningar, entreprenörskap, kulturarvspolitik och naturbaserad turism, för att ge dig den specifika profil du själv önskar. 

Programmet förbereder dig för arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över. Exempelvis inom offentlig förvaltning, i stat, landsting och kommun, på destinationsbolag, inom besöksnäringsföretag eller som egen entreprenör. Genom programmets tvärvetenskapliga design ökar förståelsen för andra ämnesområden och du får kunskap om möjligheter och begränsningar med hållbar utveckling. 

Du kan arbeta inom offentlig utvecklings-, strategi- och förvaltning, särskilt med inriktning mot natur- och kulturresurser, inom offentliga och privata destinationsbolag, inom affärsutvecklings-, hållbarhets- och CSR-arbete, inom regionala, nationella och internationella företag inom besöksnäringen samt inom offentlig förvaltning, för att driva innovationsprocesser för besöksnäringen inom både det offentliga och privata, samt ha kompetens att starta och driva besöksnäringsföretag, över hela världen, särskilt i besöksnäringsintensiva regioner. I din framtida yrkesutövning kan du arbeta med tillsyn, samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser eller beslutsfattande som rör hållbarhet. 

Undervisningen är på engelska. 

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med hållbar destinationsutveckling som huvudområde.