Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter? Lära dig hela processen i att utveckla ny teknik från idé till färdig produkt? Förverkliga dina idéer genom att arbeta med produktutveckling? Det kan bli verklighet om du läser till högskoleingenjör i maskinteknik vid Uppsala universitet. Programmet är yrkesförberedande där du får en helhetsbild av alla led, från kundbehov till tillverkning av nya produkter. I många av kurserna används samma CAD-system som ledande industriföretag använder och den avslutande kursen i produktutveckling läses i samarbete med industrin. Allt detta ger dig en bra grund att stå på inför dina framtida utmaningar som yrkesverksam maskiningenjör. I första delen av utbildningen läser du kurser i bland annat matematik, mekanik och hållfasthetslära. Men också tillämpade kurser som datorstödd konstruktion, maskinelement och tillverkningsteknik. Programmet ger dig perspektiv på ingenjörens roll och ansvar i kurser som kvalitetsteknik, miljöteknik och ekonomi, samt i ditt examensarbete. Den avslutande kursen i produktutveckling läser du i samarbete med industrin. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen. Karriär: Maskiningenjörer finns överallt i samhället, men de flesta arbetar inom det privata näringslivet i olika typer av tillverkningsföretag. Exempel på arbetsuppgifter för yrkesverksamma maskiningenjörer är produktutveckling, produktionsledning, projektledning, kvalitetsteknik, försäljning och inköp. Ort: Uppsala Starttermin: höst