Vill du utveckla morgondagens medicintekniska produkter som kan rädda liv, ställa tidig diagnos och underlätta för att rätt behandling sätts in? Lockar en snabbt växande och tvärvetenskaplig bransch, samtidigt som du vill bidra till förbättrad hälsa och sjukvård? Då kan högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik vara något för dig.Programmet har tagits fram i dialog med sjukvård och industri för att möta dagens och framtidens utmaningar inom hälsosektorn. Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta som medicintekniker inom sjukvård eller industri.Studierna inleds med en introduktion till medicinsk teknik och baskurser i matematik, materialkunskap och människans struktur. Därefter läser du mer avancerade tekniska kurser i IT, elektronik och medicinsk mätteknik. Du har också verksamhetsförlagd utbildning i form av laborativa moment och praktik. Utbildningen avslutas med att du fördjupar dig i regelverk och medicinsk informatik. Det finns även möjlighet att läsa kurser i exempelvis ledarskap och projektledning.Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen.Karriär: Som högskoleingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta på sjukhus och i industrin. I Sverige finns det mer än 600 företag med verksamhet inom medicinsk teknik och antalet anställda ökar stadigt. Sjukhusen har ett stort behov av kompetens kopplat till den ökande mängd avancerad teknik som installeras i klinisk miljö.Ort: UppsalaStarttermin: höst