En materialvetare kombinerar fysik och kemi, förstår materialens uppbyggnad och egenskaper och använder sin kunskap till att skapa ny teknik och nya material. En materialvetare kan vara en civilingenjör med brett kunnande som jobbar med tillämpningen och helheten eller en forskare som jobbar med att förstå materialen på djupet. Du kan också bli specialist, eller informatör, eller säljare - teknikföretag behöver ofta materialkunniga ingenjörer i många olika roller. Det här programmet är en femårig civilingenjörsutbildning vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Här finns världsledande forskning inom många materialområden vilket gör utbildningen högaktuell. Med kopplingar till flera företag får du också en tydlig verklighetsanknytning. Examensarbetet görs i samarbete med näringslivet eller forskarvärlden och leder ofta till en anställning eller en forskarutbildning. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. Karriär: Nästan alla teknikföretag, inte bara materialtillverkare som stålverk och pappersbruk, behöver materialvetare. Det ger dig som materialvetare en viktig roll oavsett vilken bransch du väljer att jobba i. Du kan bli forskare, specialist eller en ingenjör med helhetsgrepp som projektledare eller samordnare. Många företag behöver också materialkunniga säljare och informatörer. Det finns branscher där material är särskilt viktiga, till exempel nanoteknik, biomaterial och förnyelsebar energi. Ort: Uppsala Starttermin: höst