Läs detta internationella masterprogram och bidra med ett positivt fotavtryck till en globalt hållbar värld! Masterprogrammet i vindkraftprojektering kombinerar kunskap om planering och projektering av vindkraft med projektledning så att du får nödvändig kompetens för att kunna etablera en hållbar energiproduktion med hänsyn till olika intressen. Studieplanen betonar tillämpad kunskap bland annat genom att anlita gästföreläsare med expertis i olika områden, användning av det senaste inom simulerings- och planeringsmetoder samt genom exkursioner till vindkraftparker. En annan fördel med masterprogrammet är den tvärvetenskapliga och internationella inriktningen som ger en spännande mångkulturell studiemiljö. Programmet förbereder dig för ett yrkesliv inom sektorn för förnybar energi genom att fokusera på planering, projektering och projektledning. Vindkraftteknik, ekonomi, elmarknad, nätteknikintegration, energiutvinning, miljöbedömning, lokal förankring av vindkraftparker, meteorologi, beräkningsverktyg och projektledning är ämnen som ingår i studierna. Det andra årets valbara kurser, som är forskningsanknutna, ger dig en möjlighet till specialisering. Därmed blir du mer attraktiv på arbetsmarknaden och kan få en ingång till forskarstudier. Som student kan du bygga ett brett nätverk som ger dig möjlighet att knyta kontakter till framtida arbetsgivare och praktikplatser i industrin. Programmet ges på Campus Gotland i världsarvsstaden Visby. Ön är en utmärkt plats att studera vindkraft där vindkraften står för mer än 40 % av elförsörjningen. Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med vindkraftprojektering som huvudområde.