Högskolan Dalarna

Antal studenter Ht 2017
8497
Antal studenter Ht 2017
8497

Studenter som väljer att flytta till Dalarna kommer att mötas att en varm och välutvecklad studiemiljö med korta vägar till lärare, studiekamrater och näringsliv. De tar också del av landvinningarna inom NGL med inspelade föreläsningar på Itunes U, studiematerial på nätet, studentportal med olika nättjänster. Allt för att studierna ska bli så effektiva som möjligt.

Högskolan Dalarna ligger i framkant när det gäller modern pedagogik och lärande, men allt vilar på en lång tradition av undervisning, forskning och näringslivskontakter. På skolan samsas lärar-, sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar med lång historia med nya tekniktunga medieutbildningar. Högskolan Dalarna har också flest nätbaserade språkutbildningar i landet.

Högskolan Dalarna erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och ett tusental kurser varje termin. Du kan gå utbildningar på grund- respektive avancerad nivå inom humaniora, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap eller teknik.

Bostäder

Information om studentbostäder vid Högskolan Dalarna

Studie- och karriärvägledning

Till studie- och karriärvägledning

Utlandsstudier

Till utlandsstudier vid Högskolan Dalarna

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden