Hitta och jämför utbildningar

Högskolan Dalarna

Antal studenter
8497
Ht 2017

Över hälften av Högskolan Dalarnas studenter läser nätbaserat från valfri ort i världen och tar del av de moderna undervisningsmetoder som utvecklas inom NGL, Nästa Generations Lärande. Det är ett nytt, spännande och innovativt studie- och forskningslandskap som förändrar utbildningskartan i Sverige.

Antal studenter
8497
Ht 2017
Läs mer om Högskolan Dalarna

Studenter som väljer att flytta till Dalarna kommer att mötas att en varm och välutvecklad studiemiljö med korta vägar till lärare, studiekamrater och näringsliv. De tar också del av landvinningarna inom NGL med inspelade föreläsningar på Itunes U, studiematerial på nätet, studentportal med olika nättjänster. Allt för att studierna ska bli så effektiva som möjligt.

Högskolan Dalarna ligger i framkant när det gäller modern pedagogik och lärande, men allt vilar på en lång tradition av undervisning, forskning och näringslivskontakter. På skolan samsas lärar-, sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar med lång historia med nya tekniktunga medieutbildningar. Högskolan Dalarna har också flest nätbaserade språkutbildningar i landet.

Högskolan Dalarna erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och ett tusental kurser varje termin. Du kan gå utbildningar på grund- respektive avancerad nivå inom humaniora, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap eller teknik.

Bostäder

Information om studentbostäder vid Högskolan Dalarna

Studie- och karriärvägledning

Till studie- och karriärvägledning

Utlandsstudier

Till utlandsstudier vid Högskolan Dalarna