Högskolan i Halmstad

Antal studenter Ht 2018
7410
Antal studenter Ht 2018
7410

Det är lätt att trivas på Högskolan i Halmstad och vårt mål är att ge dig en studentupplevelse i toppklass. Här finns en värdefull närhet mellan student, lärare och forskare. Det är aldrig långt mellan ämnesområden eller mellan Högskolan och andra delar av samhället. Flera gånger har också Högskolan prisats för sitt samarbete med arbetslivet – exempelvis av Svenskt näringsliv.

Utbildningarna präglas av nytänkande och ett nära samarbete med samhälle och näringsliv. Studenterna får med sig kunskap som sträcker sig över de traditionella ämnesgränserna – och som efterfrågas av arbetslivet. Flera av Högskolans utbildningar är unika i sitt slag, men det finns också många yrkesutbildningar med gott rykte.

Högskolan i Halmstad har tre profilområden där forskning är extra stark och så klart sker i nära samarbete med arbetslivet: Informationsteknologi, Innovationsvetenskap och Hälsa och livsstil. Högskolan har också två forskningsteman där profilområdena blir ett – Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen. Forskningen är även starkt knuten till utbildningen då våra forskare även undervisar på kurser och program

Bostad

Information om studentbostäder vid Högskolan i Halmstad

Studievägledning

Till studievägledningen på Högskolan i Halmstad

Utbytesstudier

Till Högskolan i Halmstads information om utlandsstudier