Högskolan i Halmstad

Antal studenter
6679
Ht 2016

Högskolan i Halmstad är känd för sitt rika utbildningsutbud och små studentgrupper. Också forskningen är framstående och inom flera områden internationellt välrenomerad.

Antal studenter
6679
Ht 2016
Läs mer om Högskolan i Halmstad

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolan i Halmstads profil utgörs av tre styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan har cirka 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Bostad

Information om studentbostäder vid Högskolan i Halmstad

Studievägledning

Till studievägledningen på Högskolan i Halmstad

Utbytesstudier

Till Högskolan i Halmstads information om utlandsstudier