Jönköping university

Antal studenter
8758
Ht 2016

Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte.

Antal studenter
8758
Ht 2016
Läs mer om Jönköping university

Jönköping University ger dig möjlighet att förlägga delar av dina studier utomlands och dessutom chans till internationella möten på hemmaplan. JU har ett nära samarbete med arbetslivet och efter studier i Jönköping är du attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan har cirka 12 000 studenter, varav 1 200 är internationella. Högskolan erbjuder 70 program/inriktningar och 300 fristående kurser inom hälsa, vård och socialt arbete, undervisning, medie- och kommunikationsvetenskap, teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och informatik.

Utbildning och forskning sker inom fyra fackhögskolor:

  • Hälsohögskolan
  • Högskolan för lärande och kommunikation
  • Jönköping International Business School
  • Tekniska Högskolan

Studievägledning

Till studievägledningen på Jönköping University

Utbytesstudier

Till information om utlandsstudier på Jönköping University