Lunds universitet

Antal studenter Ht 2017
29176
Antal studenter Ht 2017
29176

Lund är en av Sveriges mest populära och attraktiva studentstäder och här finns ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud. Att studera i Lund ger erfarenheter och nätverk för livet. Här finns en lång tradition av öppenhet och nyfikenhet. Några av vår tids skarpaste hjärnor möts i en forsknings- och utbildningsmiljö som bäddar för vetenskapliga genombrott och innovationer. Den forskningsnära undervisningen stimulerar till nytänkande på vetenskaplig grund. En examen från Lunds universitet är en kvalitetsstämpel i Sverige och utomlands. Vi tar oss an komplexa problem och globala utmaningar och verkar för att kunskaper och innovationer ska komma samhället till godo.

Bostad

Information om studentbostäder vid Lunds universitet

Studievägledning

Till studievägledningen på Lunds universitet

Utbytesstudier

Till Lunds universitets information om utlandsstudier