Mälardalens universitet

Antal studenter Ht 2019
10676
Antal studenter Ht 2019
10676

Bostad Västerås (bostadsgaranti)

Tfn: 021-17 19 50
http://www.bostadvasteras.se/

Bostad Eskilstuna (bostadsgaranti)

Tfn: 016-710 11 00
http://www.bostadeskilstuna.se/

Studievägledning

Till studievägledningen på Mälardalens universitet

Utbytesstudier

Till Mälardalens universitets information om utlandsstudier