Södertörns högskola

Antal studenter Ht 2018
7474
Antal studenter Ht 2018
7474

Här finns också en lärarutbildning med interkulturell profil. Högskolan har ungefär 70 utbildningsprogram och 400 kurser på grundnivå och avancerad nivå. Södertörns högskola har omkring 800 anställda.

Här finns ungefär 70 professorer och 100 doktorander som bedriver kvalificerad forskning och utbildning. Södertörns högskola har rätt att utfärda examen på forskarnivå inom fyra områden, som samtidigt vart och ett utgör särskilt starka forskningsmiljöer. Dessa områden är:

  • historiska studier
  • kritisk kulturteori
  • miljövetenskapliga studier
  • politik, ekonomi och samhällets organisering

Med ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning är Södertörns högskola ett lärosäte med helhetsperspektiv på studier och karriär.

Bostad

Stiftelsen Stockholms studentbostäder

Studievägledning

Till studievägledningen på Södertörns högskola

Utbytesstudier

Till Södertörns högskolas information om studier utomlands