Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Antal studenter Ht 2018
4838
Antal studenter Ht 2018
4838

Utbildningen och forskningen vid SLU handlar om det som är levande och människans relation till det levande. Vi är alla beroende av jordens resurser. Vår kunskap är inte bara viktig i dag, utan även för framtida generationer.

SLU har fyra huvudcampus: Uppsala, Umeå, Skara och Alnarp. Vissa utbildningar finns även på andra orter. SLU har den lilla högskolans närhet kombinerat med det stora universitets möjligheter. Utbildningarna är lärartäta och nära forskningen. De har en stark koppling till arbetslivet och de utvecklas och anpassas ständigt till omvärldens krav.

Bostad

Information om studentbostäder vid SLU

Studievägledning

Till studievägledningen på SLU

Utbytesstudier

Till SLU:s information om utlandsstudier