Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Arbetsterapeutprogrammet (Örebro universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod ORU-79909 ORU-79818 ORU-79801 ORU-79716 ORU-79701 ORU-79627 ORU-79604 ORU-79513 ORU-79500 ORU-79425 ORU-79421 ORU-79328 ORU-79302 ORU-79238 ORU-79220 ORU-79103
ÖS - X - - - X X X X X X X X X X X
BF 3.0 * 4.0 3.5 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 - - 4 - - X
BI 12.44 * 13.60 13.85 15.75 14.75 16.45 15.87 16.50 16.20 16.60 15.90 16.40 15.70 16.42 15.70
BIEX X X X X X 14.47 14.99 15.40 15.75 15.47 16.48 X X X X X
BII 14.95 12.90 15.19 15.05 16.25 15.31 15.51 15.80 16.50 15.80 15.90 16.30 16.61 15.91 15.67 16.81
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 410
BIV X X X X X X X X X X X X X X X -
DA * X X X - 999 X X - X X X X X X X
HP 0.25 * 0.35 0.30 0.60 0.55 0.65 0.65 0.70 0.65 0.70 0.55 0.60 0.50 0.5 0.5
SA - - X X X X X X X - - - - - - -
ÖS X X X X X X X - - - - X - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.