Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Personalvetarprogrammet (Örebro universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod ORU-19924 ORU-19834 ORU-19808 ORU-19731 ORU-19724 ORU-19632 ORU-19607 ORU-19531 ORU-19517 ORU-19432 ORU-19425 ORU-19333 ORU-19331 ORU-19241 ORU-19209 ORU-19112
ÖS - - - - - X X X X X X X X X X X
BF 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 - - 4 - X
BI 18.59 17.92 18.82 18.15 18.70 18.20 18.75 18.40 19.05 18.60 19.10 19.00 19.40 18.10 18.70 18.20
BIEX X X X X X 18.14 19.06 18.20 19.27 18.54 19.01 X X X X X
BII 17.90 17.48 18.10 18.30 17.70 17.80 17.55 17.70 18.37 17.94 18.54 17.92 17.93 18.70 17.93 17.75
BIII X X X X X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X X X X X -
DA X X * X X X 999 X X X X X 999 X X X
HP 0.90 0.85 0.95 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00 1.05 1.00 1.05 1.00 1.05 0.90 1.0 0.9
ÖS X X X X X - - - - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.