Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Digital bildproduktion (Blekinge tekniska högskola)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 HT2013 HT2012
Anm.kod BTH-86957 BTH-86938 BTH-86909 BTH-86886 BTH-86846 BTH-86809 BTH-86700 BTH-86614
AU X X X X X X 5 791
BF * * * 2.00 - - X X
BI * * * 10.00 10.60 15.55 X X
BIEX X X X 10.83 10.57 14.49 X X
BII * * * 11.59 12.77 14.50 X X
DA X X X X X X 999 999
HP * * * 0.25 0.35 0.65 X X
SA * * * 912 - - - X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.