Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Blekinge tekniska högskola)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod BTH-86963 BTH-88119 BTH-86942 BTH-88118 BTH-86914 BTH-88117 BTH-86884 BTH-88116 BTH-86854 BTH-88115 BTH-86816 BTH-88110 BTH-86702 BTH-88100 BTH-86622 BTH-88044
ÖS - * - - X X X X X X X X X X X X
BF * * * * 3.00 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 X
BI 13.33 * 12.13 * 14.13 14.30 15.20 14.90 15.80 14.79 15.50 14.80 16.50 15.05 16.55 15.20
BIEX X X X X X 13.28 14.74 14.53 15.67 14.47 15.51 X X X X X
BII 14.27 * 13.63 13.34 14.70 14.76 15.46 15.44 15.65 15.29 15.69 15.50 15.91 15.50 16.30 15.05
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 442
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 3
DA * * * * * X 999 999 999 X 999 X - X X X
HP 0.15 * 0.30 0.25 0.55 0.50 0.60 0.60 0.70 0.55 0.65 0.55 0.60 0.50 0.70 0.40
SA - 989 - - X X X X X - - - - - - -
ÖS X X X X X X - - - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.