Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Complex Adaptive Systems, Msc Progr (Chalmers tekniska högskola)

Termin MASTERHT12 MASTERHT13 MASTERHT14 MASTERHT15 MASTERHT16 MASTERHT17
Anm.kod CTH-11009 CTH-11009 CTH-11009 CTH-11009 CTH-11009 CTH-11009
ASA X X X X X *
AVG X X 327 502 420 420 *
BEFR X X 699 414 406 406 *
BSA X X X X X 976
INT 270 453 X X X X
NAT 510 525 X X X X
SA 982 958 931 - 960 960 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.