Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Aktionsforskning och skolutveckling (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2014 HT2013 HT2012
Anm.kod GU-19555 GU-49552 GU-19450 GU-49502 GU-19556 GU-49502 GU-19450 GU-49503 GU-19550 GU-19450 GU-19451 GU-19554
AP * X 225 X * X 218 X 225 225 225 180
HT2 X X X X X X X X 220 X X X
HVP X X X X X X X X X X - X
PG X * X * X * X - - - X -
SA X X X X 979 X - X - - - 983


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.