Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Aktionsforskning som forskningsfält (Göteborgs universitet)

Termin VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2016 VT2015 VT2014 VT2013 VT2012
Anm.kod GU-29450 GU-59555 GU-29557 GU-59509 GU-29459 GU-59409 GU-29550 GU-29450 GU-29454 GU-29556 GU-29369
AP * X * X X X 225 225 225 - 225
PG X * X * X - - - - X X
SA X X X X 963 991 959 X 980 961 979


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.