Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012
Anm.kod GU-12030 GU-12031 GU-22030 GU-12030 GU-12031 GU-22030 GU-12030 GU-22030 GU-12030 GU-12031 GU-22021 GU-12022 GU-12023 GU-22031 GU-12033 GU-22022 GU-12022 GU-22022 GU-12022 GU-12023 GU-22032
AP * * * * * * * 3 30 45 - 15 26 3 84 3 15 3 23 23 3
PG X X X X X X X X X X - X X X X - X X X X X
SA X X X X X * * 991 960 939 996 899 919 937 911 941 935 976 956 990 989


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.