Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012 HT2012
Anm.kod GU-12000 GU-12001 GU-12004 GU-42000 GU-12000 GU-12001 GU-12002 GU-42011 GU-12000 GU-12001 GU-12002 GU-42002 GU-12000 GU-12001 GU-12002 GU-12003 GU-12004 GU-12005 GU-12002 GU-12003 GU-12004 GU-12005 GU-12006 GU-12007 GU-12002 GU-12003 GU-12004
A1 * 47 * X * * 225 X * * * X 75 23 225 6 53 75 52 23 225 35 111 23 68 49 23
ÖS X X X X X * - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BF - * - X - - - X - - - X - - 4.00 3.00 - 4.00 3.00 - - - - - - - 3.00
BI * * * X * * 18.20 X * * * X 10.73 9.19 15.69 18.20 13.10 14.95 13.90 13.28 16.50 11.10 13.73 11.70 14.80 10.63 12.02
BIEX X X X X X X X X X X X X - - 12.65 17.44 15.75 - - X - X X X X X X
BII - 13.88 - X * * * X * * * X 19.03 14.98 19.02 14.19 18.10 18.10 13.21 - 15.84 13.56 16.41 - - 16.76 14.11
DA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 999
HP * * * X - * * X * * * X 0.25 1.40 0.60 0.90 1.00 0.35 0.80 0.40 0.40 0.80 0.60 0.25 0.70 0.60 0.90
PG X X X * X X X - X X X * X X X - X X X X X - X - - X X
SA X X X X X X X X * 942 980 X 908 911 - 905 905 - - 910 - 930 - 913 963 956 999
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.