Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Arbetslivets pedagogik (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 HT2012
Anm.kod GU-19506 GU-29401 GU-19401 GU-29506 GU-19506 GU-29407 GU-19407 GU-29504 GU-19504 GU-29411 GU-19402 GU-29408 GU-19408 GU-19504
A1 * * * * * 60 143 210 225 219 225 180 225 68
BF * - * * * 4.00 - - 4.00 4.00 - 4.00 - -
BI * * * * * 10.45 15.27 17.53 18.35 16.99 18.68 15.80 16.92 12.23
BIEX X X X X X 15.17 13.24 18.07 18.46 - X X X X
BII * * * * * 16.88 16.81 20.50 18.38 19.50 19.70 15.20 17.82 13.61
HP * * * * * 0.15 0.15 0.30 0.70 0.60 0.80 0.30 0.55 0.10
SA X X X 991 - - - - - - - - - -
ÖS X X X X X X - X X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.