Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Arkeologi: Grundkurs (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 HT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012
Anm.kod GU-12100 GU-12101 GU-42100 GU-22100 GU-52110 GU-12100 GU-12101 GU-42120 GU-22100 GU-52111 GU-12100 GU-12101 GU-42111 GU-22003 GU-12003 GU-12004 GU-22000 GU-12000 GU-12001 GU-22000 GU-12000 GU-12001 GU-22000 GU-12000 GU-12001 GU-22000 GU-12000 GU-12001 GU-22000
A1 * * X * X * * X * X * * X 195 28 107 5 11 9 26 15 6 8 30 89 5 17 3 5
ÖS X X X * X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X
BF - - X * X - - X * X - - X - 3.50 3.00 - 3.00 - - 4.00 - 4.00 - - - - 4.00 X
BI * * X * X * * X * X * * X 14.73 11.30 9.19 12.30 11.90 7.73 11.10 12.60 10.80 11.30 11.90 13.14 9.90 10.52 13.00 14.30
BIEX X X X X X X X X X X X X X - 11.83 12.88 - 13.27 16.77 14.76 15.48 - X X X X X X X
BII - * X * X * * X * X * * X - - 15.36 - - 13.05 13.30 15.29 11.65 13.34 14.49 14.09 - 14.10 13.27 16.50
BIII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
HP * * X * X * * X * X * * X 0.80 0.20 0.65 0.55 0.05 0.10 0.60 0.75 0.35 0.40 0.90 0.20 0.70 0.50 0.20 0.50
PG X X * X - X X * X * X X * X X X X - X - - X X - X - - X X
SA X X X X X X X X * X * 952 X 948 905 996 945 910 986 - - 998 971 913 - 935 963 - 937
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 999 X - X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.