Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Arkeologiskt självständigt examensarbete (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012
Anm.kod GU-12160 GU-12170 GU-22160 GU-22170 GU-12160 GU-12170 GU-22160 GU-22170 GU-12160 GU-12170 GU-22060 GU-12060 GU-12070 GU-22070 GU-12060 GU-12070 GU-22062 GU-22063 GU-12062 GU-12063 GU-22070 GU-22071 GU-12070 GU-12071 GU-22060 GU-22061 GU-12060 GU-12061 GU-22051
AP * * * * * * * 225 * * 225 195 - 188 225 173 - 225 225 - 225 213 173 - 225 - 158 - 180
PG X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X - X X X X X X X
SA X X X X X X - - - X X X 997 966 X X X 979 911 X X 996 975 X 999 997 X 966 941


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.