Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Avancerat samspel och improvisation (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod GU-13727 GU-13731 GU-23713 GU-23719 GU-13717 GU-13718 GU-23720 GU-23724 GU-13737 GU-13738 GU-23725 GU-23732 GU-13714 GU-13721 GU-23724 GU-23725 GU-13725 GU-13729 GU-23732 GU-23733 GU-13724 GU-13725 GU-23712 GU-23719 GU-13727 GU-13728 GU-13704 GU-13730 GU-23714 GU-23731
AU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100 100 100 100 100 100
AU1 * * * * * * 100 - * * 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 95 100 100 X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.