Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Demokrati och välfärd (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod GU-17100 GU-27100 GU-17100 GU-27101 GU-17101 GU-27120 GU-17120 GU-27120
A1 * 26 * * * 113 150 X
AP X X X X X X X 20
BF * - * - - - - X
BI * 14.38 * * * 19.00 19.16 X
BII * * - * - - - X
HP * 0.45 * * * 1.25 1.20 X
SA X X X X * - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.