Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Det moderna Latinamerikas framväxt (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod GU-16503 GU-46505 GU-16503 GU-43611 GU-16506 GU-43603 GU-16501 GU-16502 GU-43601 GU-16505 GU-16506 GU-16502 GU-16503 GU-16505 GU-16506 GU-16503 GU-16504
A1 * X * X * X 204 24 X 105 6 36 93 158 23 225 170
BF * X * X * X - - X 4.00 4.00 - - X - X -
BI * X * X * X 21.50 14.99 X - 13.55 15.80 14.36 11.20 13.10 - 15.20
BIEX X X X X X X - 14.91 X - 15.00 - - X X X X
BII * X * X * X - 14.24 X - 18.50 - 14.60 - 15.04 - 13.55
HP * X * X * X 1.80 0.25 X 0.60 0.50 0.80 0.60 1.10 0.10 1.30 0.80
PG X * X * X X X X - X X X X X X X X
SA X * X * * * 912 920 X 910 943 X - 913 982 976 957


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.