Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ekonomiska idéer i historiskt perspektiv (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod GU-18022 GU-18023 GU-28021 GU-18021 GU-18022 GU-28020 GU-18020 GU-18021 GU-28021 GU-18021 GU-18022 GU-28020 GU-18011 GU-18020 GU-28030 GU-18030 GU-18031 GU-28020 GU-18020 GU-28021 GU-18021 GU-28021
AP * * * * * * * * 60 101 130 - 123 38 45 34 150 51 34 193 77 8
SA X X X X X * * 929 954 927 - 974 - 908 938 914 - 937 913 941 X 972


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.