Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Examenskurs i Farmaci (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 HT2015 HT2014 VT2014 HT2013 HT2013 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod GU-10951 GU-20355 GU-10355 GU-21655 GU-11671 GU-20970 GU-11077 GU-10951 GU-11083 GU-20952 GU-10950 GU-10951 GU-10952 GU-21082 GU-11082 GU-20952 GU-20954
AP * * * * * 182 - X - 225 - 180 - 180 - X 180
SA X X X X X 948 918 - X 957 X X 954 X X 954 954


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.