Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod GU-19746 GU-29705 GU-19707 GU-29769 GU-19769 GU-29767 GU-19767 GU-29707 GU-19707 GU-29764 GU-19764 GU-29764 GU-19764 GU-29762 GU-19762 GU-29762
ÖS - - - - - X X X X X X X X X X X
BF 3.50 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 X
BI 15.35 14.63 16.20 15.35 15.73 16.40 16.40 17.80 17.85 19.20 18.60 18.10 18.30 18.33 17.80 17.50
BIEX X X X X X 15.85 16.13 17.54 17.34 17.71 18.59 X X X X X
BII 16.20 15.11 16.21 15.36 15.17 16.27 16.27 18.19 17.20 18.63 18.10 18.00 18.28 17.85 17.34 18.27
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 430
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 3
DA * X - X * X 999 X X X 999 X X X 999 999
HP 0.50 0.50 0.65 0.70 0.65 0.80 0.90 1.10 1.00 1.05 1.00 1.00 0.85 0.95 0.80 1.00
SA X X X X X X X X X X - X - X - -
ÖS X X X X X - - - - X - - - X - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.