Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Master Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations (Göteborgs universitet)

Termin MASTERHT12 MASTERHT13 MASTERHT14 MASTERHT15 MASTERHT16 MASTERHT17 HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 HT2013 HT2012
Anm.kod GU-67599 GU-67599 GU-67599 GU-67599 GU-67599 GU-67599 GU-19098 GU-19098 GU-19098 GU-19098 GU-17598 GU-17599 GU-17599 GU-17599
AP 180 180 180 150 180 180 X X X X 181 210 198 188 141
AU1 X X X X X X - X X X X X X X
AU3 X X X X X X - X X X X X X X
AUG2 X X X X X X - X X X X X X X
DA 999 X X X 999 999 X X X X - X 999 X X
H-GR1 X X X X X X X * 165 X X X X X
H-GR2 X X X X X 180 X 180 182 X X X X X
H-GR3 X X X X X - X - - X X X X X
SA X - X X X X X X X X - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.