Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Röntgensjuksköterskeprogrammet (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 HT2012
Anm.kod GU-19757 GU-19758 GU-19759 GU-19760 GU-19761 GU-19785 GU-19786 GU-19787 GU-19780 GU-19781 GU-19782 GU-19783 GU-19780 GU-19781 GU-19782 GU-19783 GU-19760 GU-19761 GU-19762 GU-19763 GU-19775 GU-19776 GU-19777 GU-19778 GU-19775 GU-19776 GU-19777 GU-19778 GU-19776
ÖS - X - X X X X X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BF 4.00 - - - 3.50 - - - 4.00 - - - 4.00 - - - 4.00 - - - 4.00 - - - - - - - 4.00
BI 16.72 15.47 14.22 16.20 16.17 16.09 14.69 13.41 16.93 17.80 16.66 15.65 18.00 17.08 17.60 15.59 17.01 16.80 16.81 16.32 17.18 16.70 16.89 15.90 18.10 17.00 17.80 16.70 17.30
BIEX X X X X X X X X X X X X 16.56 - 16.61 - 16.26 - - 18.05 19.34 - - - X X X X X
BII 17.14 15.89 15.36 17.42 18.14 17.05 15.83 14.65 17.07 - 16.41 15.71 17.96 - 19.44 17.24 17.66 - 17.60 15.85 16.87 16.19 18.21 16.40 18.73 - 18.78 16.58 17.63
DA X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 999 999 X X X
HP 0.90 0.55 0.55 1.20 0.60 0.70 0.55 0.25 0.65 0.65 0.70 0.55 0.90 0.85 0.80 0.90 0.95 0.95 1.50 0.90 1.10 1.00 1.05 0.90 1.10 1.00 1.10 0.95 0.80
SA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - -
ÖS X X X X X X X X X X X X - - - - - - X - - X X X - - - X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.