Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Tandläkarprogrammet (Göteborgs universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod GU-19737 GU-29760 GU-19760 GU-29745 GU-19745 GU-29743 GU-19743 GU-29756 GU-19756 GU-29740 GU-19740 GU-29740 GU-19740 GU-29740 GU-19740 GU-29740
ÖS - - X - - X X X X X X X X X X X
BF 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 X
BI 20.57 19.90 20.57 20.10 20.51 20.60 20.95 20.40 21.05 20.61 21.03 21.05 21.60 20.95 21.40 21.02
BIEX X X X X X 20.16 20.63 20.31 20.73 20.63 21.00 X X X X X
BII 20.91 21.49 21.75 21.49 21.60 21.71 21.78 21.15 21.42 21.44 21.80 21.73 22.20 21.67 22.10 21.30
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 478
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 4
DA - * * X * X 999 X X 999 X X 999 999 X 999
HP 1.40 1.35 1.45 1.40 1.45 1.45 1.55 1.50 1.50 1.50 1.55 1.50 1.55 1.50 1.50 1.50
SA X X X X X X X X X X X X X X - X
ÖS X X X X X - - - - - - - - X - X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.