Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för 3D CAD Grundläggande (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2017 VT2017 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 VT2013 VT2013 HT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod HDA-H332Y HDA-H33AV HDA-V2YCZ HDA-V2ZMG HDA-H2Y95 HDA-V2WP6 HDA-V2WSC HDA-H2VQ8 HDA-V2UFW HDA-V2UG3 HDA-V2UH7 HDA-H2TCJ HDA-V2RAD HDA-V2S57 HDA-H2R3Q HDA-V2PNC HDA-V2PND HDA-H2MXQ HDA-V2M3K HDA-V2M3V HDA-H2K9M HDA-V2JBF HDA-V2JBP HDA-H2H2X HDA-V2FYC HDA-V2GGH
ÖS X * * X - X - * X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BF X * * X * X * * X X 4.00 2.00 X 2.50 4.00 X - 2.00 X - - - X 3.00 X X
BI X * * X 13.03 X 13.60 * X X 17.80 11.00 X 15.50 13.60 X 18.80 8.07 X 19.40 16.89 14.80 X 13.00 X 17.81
BIEX X X X X X X X X X X 17.14 11.35 X 14.16 14.96 X X 14.21 X X X X X X X X
BII X * * X 14.18 X 14.80 * X X 18.43 13.60 X 15.81 15.78 X 18.79 10.64 X 19.28 16.32 14.87 X 13.24 X 19.34
BIII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4.00
HP X * * X * X * * X X 1.05 0.20 X 0.45 0.10 X 1.10 0.10 X 1.10 0.50 0.10 X 0.10 X 1.20
PG - X X * X * X X 999 999 X X 999 X X 999 X X 999 X X X 999 X 999 X
SA * * 996 * - * - 970 X 997 - - 999 - - 988 - 971 950 - - - 985 - - -
ÖS X X X X X X X X X X - - X - - X - 999 X - - - X - X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.