Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för 3D CAD påbyggnad - Maskinteknik (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HDA-H33AW HDA-V2YD2 HDA-H2Y96 HDA-V2WSD HDA-H2VQ9 HDA-V2UH8 HDA-H2TCK HDA-V2S58 HDA-H2R3R HDA-V2PUL HDA-H2MXR HDA-V2M3X HDA-H2K9N HDA-V2JBG HDA-H2H2Y HDA-V2G7W
APG * * * * * 165 110 61 6 X 1 15 8 6 X 7
ÖS - * X * * X X X X X X X X X X X
BF X X X X X X X X X X X X X X 2.00 X
BI X X X X X X X X X X X X X X 5.52 X
BII X X X X X X X X X X X X X X 12.67 X
HP X X X X X X X X X X X X X X 0.10 X
SA * * 909 972 * - - - 994 958 923 950 - 961 897 -
ÖS X X X X X X - - 999 X 999 999 - X 999 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.