Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara (Högskolan Dalarna)

Termin VT2019 VT2019 VT2018 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016 VT2016 VT2015 VT2015 VT2014 VT2013 VT2013 VT2012
Anm.kod HDA-V2Z7Y HDA-V2Z7Z HDA-V2WNS HDA-V2TVK HDA-V2TVL HDA-V2RU6 HDA-V2S45 HDA-V2S7C HDA-V2PAR HDA-V2PNN HDA-V2M4E HDA-V2K2Y HDA-V2K3P HDA-V2GKV
APA - * X - X 188 X X 180 180 180 X X 203
APG X X X X X X 165 X X X X X X X
ÖS - X X X X X X X X X X X X X
PG X X X X X X X X 999 999 999 X 999 X
SA X * - 999 999 X 964 966 - 958 941 960 X 958
ÖS X X X X X 999 X X X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.