Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Algebra (Högskolan Dalarna)

Termin VT2019 VT2018 VT2017 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HDA-V2ZGN HDA-V2WQS HDA-V2U7F HDA-V2S79 HDA-H2QPF HDA-V2PBB HDA-H2N7B HDA-V2M7Q HDA-H2KYS HDA-V2JZ8 HDA-H2HEJ HDA-V2GU7
ÖS - - X X X X X X X X X X
BF * X X - X 4.00 X X X - - X
BI * 18.75 13.28 11.68 13.70 12.40 11.97 11.15 12.95 9.36 15.73 12.43
BIEX X X 19.01 - 15.15 X - X X X X X
BII * 20.15 13.55 12.27 15.30 12.12 11.80 16.76 15.77 13.66 16.86 9.79
BIII X X X X X X X X X X X 340
HP * 1.45 0.15 0.90 1.25 0.30 0.60 0.20 - 0.80 0.40 0.70
SA - - 997 972 900 - 899 938 900 976 - 957
ÖS X X 999 999 999 - 999 999 999 999 - 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.